top of page

Historien bakom Levande Verkstad

Adelyne Cross-Eriksson kom till Sverige 1950. Med sig i bagaget hade hon en mängd erfarenheter från sina år som konstnär och pedagog; hon hade i USA varit knuten till New Bauhaus i Chicago, den skola som hade vidareutvecklat den tyska Bauhausrörelsens idéer, och byggde utifrån detta upp den pedagogik som sedermera skulle bli Levande Verkstad.

Verksamheten startade med kortare kurser inom kursverksamheten vid Stockholms universitet och inom Svenska Slöjdföreningen.

De ideologiska strömningarna under 1960-talet sammanföll i stora delar med Bauhauspedagogiken och 1967 ordnades en introduktionsvecka med praktiska övningar på Nationalmuseum. Adelyne berättade om sina upplevelser av New Bauhaus och under en avslutande debattkväll föddes beslutet att starta Levande Verkstad på Birkagården i Stockholm.

Idéerna bakom Bauhaus metod för att frigöra den skapande förmågan formulerades så här:

• att stimulera elevernas självförtroende

• att få dem att undvika konventionella tankemönster

• att bereda väg för egna erfarenheter

Med sin demokratiska framtoning har pedagogiken ett drag av amatörism och lättillgänglighet, som skiljer den från andra skolor. Det är en paradox, för Levande Verkstad bygger på ett djupt tankeinnehåll och på idéer som till stor del varit nya och banbrytande för sin tid.

Den nu tvååriga yrkesutbildningen har funnits i Stockholm sedan 1968. Mellan 1992 och 2007 var den belägen på Långbro folkhögskola. 2008 flyttde skolan till Skärholmens och har bytt namn till Södra Stockholms folkhögskola. Flyttlasset gick vidare 2018 till Slagsta i Botkyrka och där ligger nu skolan i vackra industriella lokaler precis vid vattnet. Här vidareutbildas människor med många olika erfarenheter från konstnärliga, pedagogiska och sociala yrken.

 

Vill du veta mer om att Levande Verkstads historia?

Se nedan för ett utdrag från boken om Adelyne: Människor är skapande! av Olle Hallström (Mediaförlaget InterText, 1996)

bottom of page